Nara

Vizija in poslanstvo

Vizija podjetja:

NARA HLADILNA TEHNIKA d.o.o. želi postati vodilni dobavitelj  hladilne tehnike in zanesljiv poslovni partner vodilnim evropskim proizvajalcem in kupcem. Želimo biti prepoznavni na mednarodnem tržišču ter na trgih bivše Jugoslavije.

Postati želimo okolju in zaposlenim prijazno podjetje.

Poslanstvo podjetja:

Podjetje NARA HLADILNA TEHNIKA d.o.o. zagotavlja zadovoljstvo vseh deležnikov podjetja in dosega poslovno odličnost na področju svojega poslovanja.