Kapucinski trg 8

4220 Škofja Loka

Telefon

+386 59 012 765

E-mail

info@nara.si

Splošni pogoji poslovanja

 

Splošni pogoji poslovanja podjetja www.nara.si, so sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2, Uradni list RS, št. 98/04). Podjetje NARA HLADILNA TEHNIKA d.o.o. si pridržuje pravice do spremembe pogojev.

Cene

Vse cene so izražene v EUR.
Akcijske ponudbe veljajo v času sejma in do razprodaje zalog.
Akcije in posebne ponudbe se izključujejo, razen če je navedeno drugače.
Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila.

Cenik dostave

Za kupce (potrošnike, pravne osebe) v Sloveniji je strošek transporta vključen v prodajno ceno blaga.

Trajanja dostave

Blago se dostavi v skladu s komercialnimi pogoji v ponudbi.

Možnosti plačila

Nakazilo preko spletne banke.

Podatki o transakcijskem računu podjetja

IBAN: SI56 031281000866262
Naziv : NARA HLADILNA TEHNIKA d.o.o. Kapucinski trg 8, 4220 Škofja Loka
Namen plačila: navedite svoje ime in priimek ali naziv podjetja
referenca: SI99

Vračilo blaga

OPIS PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE:
Če je kupec (potrošnik, pravna oseba) blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, še isti dan kot je blago prejel. S tem se šteje, da je kupec pravočasno vrnil blago.

Kupec (potrošnik, pravna oseba) odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, ter originalni embalaži.
Prodajalec lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec (pravna oseba, potrošnik) ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.

KUPEC (POTROŠNIK, PRAVNA OSEBA) NIMA PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE, KI GA DOLOČA 43.č. člen ZVPot :
Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, kupec (potrošnik, pravna oseba) nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega člena pri teh pogodbah: 1. o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe; 2. o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam; 3. o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni, ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi kupčevega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni.

STVARNA NAPAKA

Kupec (potrošnik, pravna oseba) lahko zahteva takojšnjo zamenjavo za enak, brezhiben izdelek ali pa v zakonsko določenem roku in pod pogoji za uveljavljanje reklamacije iz naslova stvarne napake.

(1) Prodajalec mora kupcu (potrošniku, pravni osebi) izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne in pravne napake svoje izpolnitve. 
(2) Napaka je stvarna: 
1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet; 
2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana; 
3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; 
4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila. 
(3) Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem. 
(4) Za odgovornost za stvarne in pravne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.
37.a člen
(1) Kupec (potrošnik, pravna oseba) lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecih od dneva, ko je bila napaka odkrita. 
(2) Kupec (potrošnik, pravna oseba) mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. 
(3) Obvestilo o napaki kupec (potrošnik, pravna oseba) prodajalcu sporoči osebno ali pa zastopniku.(4) Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu mora prodajalec izdati potrdilo.
37.b člen
(1) Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. 
(2) Če je predmet pogodbe med prodajalcem in kupcem rabljeno blago prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine eno leto, odkar je bila stvar izročena. 
(3) Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šestih mesecev od izročitve.
37.c člen
(1) Kupec (potrošnik, pravna oseba)ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da: 
– odpravi napako na blagu ali 
– vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali 
– blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali 
– vrne plačani znesek. 
(2) V vsakem primeru ima kupec (potrošnik. pravna oseba) pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Pravice kupca iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

Naročilo

Naročilo je v elektronski obliki shranjeno na strežniku prodajalca in je kupcu (pravni osebi, potrošniku) dosegljivo na sedežu podjetja. Kupec (pravna oseba, potrošnik) ob nakupu potrjuje, da je v celoti seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja naročil podjetja www.nara.si in da se z njimi strinja.

Komunikacija

Podjetje NARA HLADILNA TEHNIKA d.o.o. bo s kupcem (pravno osebo, potrošnikom) stopila v stik preko sredstev komunikacij na daljavo v skladu z določili ZEKom-1. Podjetje NARA HLADILNA TEHNIKA d.o.o. lahko uporablja elektronski naslov kupca za trženje, če od kupca (pravne osebe, potrošnika) svojih izdelkov ali storitev pridobi njegov elektronski naslov za elektronsko pošto, pod pogojem, da mu ponuja jasno in izrecno možnost, da brezplačno in enostavno zavrne takšno uporabo svojega elektronskega naslova takrat, ko so ti podatki za stike pridobljeni in ob vsakem sporočilu v primeru, da kupec (pravna oseba, potrošnik) ni zavrnil takšne uporabe že na začetku.

Pritožbe in spori

Prodajalec NARA HLADILNA TEHNIKA d.o.o.. spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov in ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb ter ima določeno osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Kupec (pravna oseba, potrošnik) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št.: 0590 12 765. Pritožbo (pravna oseba, potrošnik) lahko kupec odda na elektronski poštni naslov info@nara.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
Prodajalec se bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in v nadaljnjih osmih dneh obvestil kupca (pravno osebe, potrošnika) o poteku postopka. Prodajalec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med ponudnikom in kupcem pristojno sodišče v Kranju.
Za vsa razmerj,a ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Zbiranje podatkov

Za potrebe poslovanja NARA HLADILNA TEHNIKA d.o.o zbira naslednje uporabnikove podatke:
• ime in priimek, naziv podjetja
• kraj in državo, sedež podjetja,
• elektronsko pošto
• telefonsko številko,
• geslo v šifrirani obliki (za registrirane uporabnike)
Za potrebe zagotavljanja varnosti, se zbirajo tudi IP naslovi, iz katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta.

 

Podjetje

NARA HLADILNA TEHNIKA d.o.o.
Kapucinski trg 8
4220 Škofja Loka
Slovenija

Kontakt

tel.: +386 59 012 765
fax.: +386 59 012 764
e-pošta: info@nara.si

Odpiralni čas

Pon - pet: 8:00 - 16:00
Sobota, nedelja in prazniki zaprto

© Nara 2019 | Vse pravice pridržane | Izdelava spletnih strani: www.splet99.net
Pošljite povpraševanje Item Removed. Undo
  • No products in the cart.